Genel

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET VE NEDENLERİ

Dünya ve Türkiye’ de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları eski zamanlardan beri süre gelmiş olaylardandır. Özellikle son yıllarda karşılaştığımız sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık kurumları ve hastanelerde sağlık çalışanları için büyük bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet: “Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedeleme ve gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehditin amaçlı olarak uygulanması.” olarak tanımlanmıştır.

Sağlık Kurumları’ndaki şiddet: “Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum.” olarak tanımlamıştır. Avrupa Komisyonu şiddeti: “Çalışanın işi nedeniyle maruz kaldığı, açıkça ya da üstü kapalı şekilde, güvenliğini, iyilik durumunu ya da sağlığını hedef alan istismar, korkutma, tehdit ya da saldırı olaylarıdır.” olarak tanımlanmıştır.
Tüm sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında toplum ve insan sağlığı için birçok çaba göstermiş ve göstermeye devam ediyorlardır. Gösterdikleri çabaların yanında hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü veya fiziksel şiddetle başa çıkmak zorunda kalmışlardır. Bazen de yaşadıkları zorluğa yenik düşmüştürler. Sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer kurumlara göre 16 kat daha riskli olduğu saptanmıştır. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ortalama 25.000 olarak rapor edilmiştir. Bu olaylardan özellikle 3 tanesi ne yazık ki hafızalardan silinmemektedir. 2014-2017 yılları arasında iki göğüs cerrahi uzmanı Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun çalıştıkları hastanede hasta yakınları tarafından öldürülmüştür. 2005 yılında yine göğüs cerrahi profesörü Göksel Kalaycı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkında silahla öldürülmüştür. Ne acı ki bu isimleri çoğaltmak mümkündür.

Ülkemizde sağlık çalışanları şiddeti önlemek amacıyla birtakım çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanları için başlatmış olduğu “113-BEYAZ KOD” şiddete maruz kalan sağlık personeli için ücretsiz avukat desteği ile bir uygulamasıdır. Yine sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin önlenmesi için Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanların üye olduğu sendikalar, diğer sağlık meslek örgütlerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, bazı sempozyum ve paneller, televizyon ve gazete röportajları mümkündür. Sağlık Bakanlığı 14.05.2012 tarihinde “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda sağlık çalışanlarının güvenliği için Beyaz Kod Uygulaması, Bildirim Süreci ve Hukuki Yardım Alınması, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine Başvurulması, Çalışanların Hizmetten Çekilmesi, Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi, Çalışanların Eğitimi, Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Tedbirlerinin Artırılması çalışmaları başlatılmıştır.
Ne yazık ki dünya da ve ülkemizde şiddeti bir problem çözme aracı olarak görmek şiddetin birçok boyutta kullanılmasına ve birçok çeşitte görmemize sebep olmuştur. Birçok araştırmacı şiddetin ve saldırganlığın günümüzde gittikçe büyük sorunlara neden olduğunu belirtmiştirler.
Yapılan tüm çalışmaları ve verileri yorumlayacak olursak yapılan tüm önerilere ve çalışmalara rağmen sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin önüne geçilmiş değildir. Hem ülke olarak hem de dünya olarak…

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir